Rolf Kuilder
Middingstraat 1d
5371EJ Ravenstein,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://geefblijuwgeldweg.nl

Middingstraat 1 C
5371EJ Ravenstein

rolf.kuilder@gmail.com
+31 651124645

Rolf Kuilder is de Functionaris Gegevensbescherming van de website htpps://geefblijuwgeldweg.nl. Hij is te bereiken via rolf.kuilder@gmail.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt
R.Kuilder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf hebt verstrekt bij een betaling.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Uw naam
  • Uw betalingsgegevens
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
R.Kuilder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Beveiliging van de website

Geautomatiseerde besluitvorming
R.Kuilder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Computerprogramma’s en -systemen

R.Kuilder gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Server:BladeVPS PureSSD bij TransIP, Two-factor authentication
4 cores / 8.192 MB / CPanel laatste versie + CentOS 7 /php 7.2
SSL certificaten
ConfigServer Security & Firewall (csf)

CMS: WordPress: laatste versie. Extra Firewall
Plugins: hoogst mogelijke versie
Stack voor de back-ups, Two-factor authentication.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
R.Kuilder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Gehanteerd worden de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Alle verzamelde persoonsgegevens zoals hierboven reeds is aangegeven worden 5 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
R.Kuilder verstrekt geen gegevens aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden verwerkt
R.Kuilder gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. R.Kuilder gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookie wordt ook gebruikt om de website goed te laten werken.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw eerder gekozen instelling kunt u makkelijk aanpassen door op onderstaande link te klikken:

Eerder gekozen cookie instelling wijzigen

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

R.Kuilder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe uw persoonsgegevens zijn beveiligd
R.Kuilder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via rolf.kuilder@gmail.com


Rolf Kuilder